OIKOI DESIGN

Milan Design Week 2019 at Oikoi Design, Via Solferino 11.

Thank you Erika Baffico e Sebastiano Tonelli.